Privacy

VriendenEnzo gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. VriendenEnzo neemt daarbij de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Verwerking persoonsgegevens

VriendenEnzo legt persoonsgegevens vast om je, per e-mail, te benaderen met informatie of speciale aanbiedingen van VriendenEnzo. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening van VriendenEnzo te verbeteren. Indien je geen prijs stelt op informatie over speciale aanbiedingen kun je dit aangeven op de pagina "instellingen".

Beveiliging

VriendenEnzo besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging. De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van de website (cookies) geeft ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals optimalisering van de website. De geanalyseerde resultaten van deze gegevens zullen niet in verband staan met individuele deelnemers. Je persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Cookies

Cookies worden gebruikt om een (terugkerende) bezoeker te herkennen. Ook worden ze gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen met ons.